joker123 pussy88 xe88 mega888 viagra malaysia keto actives super 8 ways ultimatejoker123 pussy88 xe88 mega888 viagra malaysia keto actives super 8 ways ultimate Carballiño - mais represaliados | matarpormatarnon.org
Skip to main content

Carballiño - mais represaliados

23-06-2009 - Hoxe soubemos que tamén está sendo expedientado un concelleiro da oposición, do concello do Carballiño. Os motivos son os mesmos polos que se lle iniciou expediente ao portavoz desta asociación. Así que nos estivemos informando do que di a lei sobre o asunto.

Como dicíamos no artigo anterior, nin nos nin ninguén con dous dedos de fronte, pode creer que teñamos posto en perigo o seguridade cidadán. Mentres,  quen pensamos que sí podería ter violado (ou foi inducida a violala) a mesma lei que nos pretenden impoñer, foi a Policía Local do Carballiño.

E pensamos aí porque, na actuación dese día, posiblemente por descoñecemento das súas obrigas así como dos dereitos dos cidadáns, todo indica que se ignoraron ámbalas dúas cousas. Actuaron como un furacán, facendo ostentación e uso da forza, o que era completamente innecesario, apoderáronse da nosa pancarta e retiráronnola das mans.

Vexan o que di a lei sobre o asunto, de maneira que sirva para futuras ocasións e para que, quen non o saiba, que aprenda:

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.
Artículo Primero.
1. El Derecho de Reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.
….
Artículo Quinto.
La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:
a.    Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales.
b.    Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
c.    Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.
Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista.

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Artículo 16.
1. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo.

2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquellos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías.

Artículo 17.
1. Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas.

O primeiro que chama a atención é que, tal como mantemos nos, a reunión de menos de 20 persoas non lle é de aplicación a necesidade de a comunicar á delegación do goberno, unha vez que non se considera “Reunión” a efectos da correspondente lei (9/1983) sobre o dereito de reunión.

En segundo lugar, no caso de que non fora así, polo que di o artigo 16 da Lei de seguridade ciudadana (1/1992), a primeira obriga das “autoridades” é: ... “adoptar las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones…” neste caso o dereito de manifestación.

Tamén poden: “… podrán disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión…”

Pero antes, e segundo o artigo 17: “Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas”.

Resumindo fixeron que ben entenderon, non defenderon o noso dereito de manifestación, utilizaron a forza sen motivo cando nos retiraron a pancarta das nosas mans e disolveron unha manifestación sen aviso previo e sen xustificación algunha.

Noutras palabras, alguén se cegou coa idea de que "a quen manda ninguén lle leva a contraria" e abusando da utilización das forzas de seguridade locais, acabaron metendo os pes polas mangas.

Mais información:

http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2009/06/24/0003_7804856.htm

http://copecarballino.es/novas/policia-local-tam%C3%A9n-denunciou-o-concelleiro-do-bng-bernardo-garc%C3%AD-pola-colocaci%C3%B3n-dunha-pancar

http://copecarballino.es/novas/subdelegaci%C3%B3n-do-goberno-abre-expediente-sancionador-%C3%B3-portavoz-de-matar-por-matar-non-por-col

http://www.laregion.es/noticia/88581/Protesta/ecologista/muerte/perros/

http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2009/04/24/0003_7672272.htm