joker123 pussy88 xe88 mega888 viagra malaysia keto actives super 8 ways ultimatejoker123 pussy88 xe88 mega888 viagra malaysia keto actives super 8 ways ultimate Caza | matarpormatarnon.org
Skip to main content

Caza

Accidentes de caza por armas perigosas

Posted in

A falta de normativa sobre armas perigosas aumenta o número e a gravidade  dos accidentes de caza

Nos últimos tempos, a utilización de armas de canón raiado para a caza maior, ten aumentado o número así como a gravidade dos accidentes de caza, debido á clase de munición que utilizan (balas), como ó seu elevado alcance (mais de 3 quilómetros).

Noticia relacionada: (Faltan axentes para vixiar.Pinche...)


Ademais, no accidente deste domingo, en Carballedo, a víctima puido resultar morta de ser alcanzada no peito en lugar de na perna, mentres que, se o disparo fora feito cunha escopeta de perdigóns, a gravidade das feridas sería ben menor ou inexistente.


O incremento de actividades de caza maior así como a autorización para utilizar armas que disparan balas ou postas nestas batidas, aumenta a área de risco para terceiros en mais de  600 veces. Ou sexa, mentres

Desmentindo os "benefícios" da caza

Posted in

Matar por matar,NON, quere amosar a súa desconformidade coas continuas declaracións de destacados dirixentes do colectivo da caza que, en defensa dos seus intereses, non dubidan en facer reivindicacións e afirmacións que, ó noso xuízo, solo teñen como finalidade aumentar as prerrogativas do colectivo de cazadores, en prexuízo manifesto do medio ambiente, da fauna e dos intereses dos agricultores, gandeiros e propietarios de terras.


No artigo aparecido nun xornal de ampla difusión na nosa provincia, e repetindo case literalmente o manifestado hai un ano, non dubidan en asegurar que os cazadores son esenciais no equilibrio das

Consellería: ¿De Medio Ambiente, ou dos cazadores?

Posted in

Non se trata de un titular mais ou menos sensacionalista, senón de unha seria cuestión que se debería aclarar o antes posible por parte desa Consellería para eliminar as dúbidas que xorden como consecuencia do seu comportamento  discriminatorio, tolerante e totalmente permisivo co comportamento dos cazadores,  coa impunidade e falta de fiscalización con que os seus actos son tolerados por parte desa Consellería.


Actos, non esquezamos, que están causando, non so unha seria degradación do medio e da fauna, como tamén víctimas entre pacíficos “non cazadores” , algúns dos caes resultaron mortos polo comportamento temerario deste colectivo, que

Punxín: Caza, incendios, alcaldes e ilegalidades.

Posted in

O alcalde de Punxín, igual que moitos outros, pensa que con “manga ancha” vaise perpetuar no cargo. Craso error, os “amigos” de comenencia duran catro días e o final tódolos alcaldes que botan man desa táctica acaban caendo, non é o primeiro nin será o último.

Agora está "facilitando" a vulneración da lei que prohibe cazar en terreos queimados durante tres anos e a caza con vehículos durante a noite.


Construccións consentidas en zona rústica non edificable, permisividade na esixencia de cumprir a lei no que respecta á hixiene e conservación de inmobles, permisividade no incumprimento da lei de protección contra incendios forestais,

Matar por matar

Posted in

Xa se comeza a ver polos nosos pobos, camiños e fincas, perdices e outros animais mansos a procura de comida (a que aparece na foto fuxiunos de entre os pés e esperou no tellado a que foramos coller a cámara de fotos). Animais que foron ceibados polos tecores e que, en pouco mais de un mes , os que sobrevivan, serán “cazados” polos “deportistas” da escopeta.


Estamos acostumados a que aconteza tódolos anos, pero

Cazador condenado

Posted in

A audiencia de Ourense acaba de dictar sentencia, sen posibilidade de recurso, pola que se condena, por insultos e amezas, a un dos participantes na batida que relatamos no nos artigo “A morte preto”.


Seguramente non foi o mais culpable pero ó “responsable” da batida non atoparon probas dabondo para condenalo. Non é de estrañar, xa que no lugar eran maioría absoluta.


Sobre a denuncia administrativa que presentamos perante a Delegación de M.A. de Ourense, e a onde remitiremos esta sentencia penal, temos presentado un recurso de alzada perante o conselleiro, porque na Delegación estiveron dando tódalas voltas posibles para non facer nada contra estes “deportistas”. Vale a pena contalo.

Comezan os tiroteos

Posted in

13/07/08 - Nova na Voz de Galicia. Sairon para  cazar xabarís, que "hai moitos", pero non atoparon nin o primeiro. Son un perigo para os coches, porque constrúen estradas por tódolos lados, non deixan pasos para a fauna e agora botanlle a culpa ós animais. Pero non pasa nada, os cazadores divertíronse, anduveron asoballando o monte en época de cría, molestaron ós demais animais, puxeron o monte en risco de lume e van voltar outro día, que se non atopan xabarís atoparán outra cousa para lle dar un tiro...Por certo, hoxe en día, ten o millo derramado quen non pecha a finca, que sai ben mais barato que andar organizando batidas, así que disculpas para organizar "cazatas" sí, pero que non pensen que enganan a alguén.

Artigo Orixinal:

Coa desculpa dos "danos", a Consellería de Medio Ambiente xa

Asturias (E Galicia) das Cavernas - II

Posted in

Xa tivemos que falar noutra ocasión do trato que o "Parque Natural dos Picos de Europa", versión "Asturiana", dispensa ó Lobo Ibérico. Mal pode ir un parque natural que mata ó simbolo da fauna Ibérica e non pode, ou non quere, financiar a súa conservación.

Claro que en Galicia xa van comezar a matar animais porque lles fan estradas no seu hábitat, sen pasos de fauna e agora son "perigo para a circulación vial", xa o denunciamos antes.

Cumpriránlle os cartos para cousas mais "importantes". ¡País!...

Ahí vai a copia literal do correo que nos envía a xente sensible que se ten que preocupar polo que a administración debería coidar e para o que están, cobran e teñen medios dabondo, pero falta vocación e sensibilidade:

Péchase o círculo macabro

Posted in

morte na estradaAnte as inaceptables respostas que o responsable da Consellería de Medio Ambiente dá ó xornal El País, sobre a falsificación de censos de fauna presentados polos cazadores, autopistas sen pasos de fauna e batidas para matar animais onde éstes son atropelados, debemos saír, unha vez mais, á palestra para informar á opinión pública.

En primeiro lugar dicir que, nun país civilizado, as denuncias sobre falsidade nos datos que presentan os tecores e que permiten cazar un número de animais que non existe, xa houberan dado lugar a o inicio de unha investigación por parte das autoridades competentes- neste caso a Consellería de Medio Ambiente- non só dos casos que se denuncian senón que , tamén, de outros tecores. Se non de todos, a lo menos de unha mostraxe deles.

Nese caso, as autoridades competentes, estarían facendo o traballo polo que se supón que se lles paga e nós estaríamos

NOVA ORDEN DE VEDAS - Outro escándalo

Posted in

Rematou a xuntanza do Comité Galego de Caza, e acordouse a orden de Vedas para o período 2008/2009, esto é o que nos parece:

Queda claro que, por parte dos cazadores, o fin último é que, cantas mais especies e canto mais días se poida cazar mellor. Limitacións cantas menos mellor, van de ecoloxistas, pero queren moratoria para o uso do chumbo nos humedais. Non digamos nada se houbera que prohibilo en calquera tipo de cacería, como sería o lóxico.

O período de caza menor (art.2): déixano como sempre (19/10 ó 06/01), pasan por alto que non hai fauna e os POC está falsificados.

Métodos de caza (art.11): Melloran as masacres. Nos ganchos e monterías agora pódenlle tirar a todo o

Distribuir contenido